AVLOPPSRENGÖRING OCH INDUSTRIAVFALL

Spetskompetens för innovation

Rengöring av avloppssystem är knappast ett problem för allmänheten. Därför är det inte heller så känt hur mycket högteknologi som finns för ett effektivt underhåll av denna viktiga infrastruktur. Med internationellt fokus på modern miljöteknik blir kraftfulla och effektiva avloppsrengöringsfordon allt viktigare. KAISER är en synonym för innovativa tekniska lösningar. KAISER-gruppen är med sina internationella platser världsledande. 


HAR DU FRÅGOR?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Sales

T +421 33 735 3580
sales@kaiser-ee.sk

Service

T +421 33 735 3580
service@kaiser-ee.sk

Utbildningstider

25. januari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
26. januari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
8. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
9. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up
22. februari
Basic course on municipal technology
Schaanwald
booked up
23. februari
Advanced training course on municipal technology
Schaanwald
booked up