Cerberus

Kraftpaket för torrsugning 

Cerberus är ett KAISER MORO-aggregat avsedd för kraftfull uppsugning av torra material men som i tandemversion också kan fungera som en oerhört kraftfull vakuumgrävare. Det finns olika användningsområden för Cerberus, t.ex. oljeraffinaderier, cementfabriker, kraftverk, gjuterier och kemiska industrier. Cerberus kan förses med ett högtippsystem med vars hjälp det går att tömma tanken på en höjd av 2350 mm ovan marknivå maximalt upplyft. På tankens bakgavel går det att installera en helhydraulisk ledad sugbom/-arm i fyra segment med sugslangsdiameter 250 mm.

Effektivitet, tyst drift och enkel service

KAISER MORO sugsystemet har konstruerats med kraftiga vakuumkompressorer med luftflödesvolymer som sträcker sig från 6 000 m3/tim till en maximinivå om 16 500 m3/tim vid ett maximalt vakuum om 93 %. Den ljudtäta kåpan tillverkad av rostfritt stål och invändigt beklädd med ljudisolerande material säkerställer reducering av bullernivån för maximal komfort vid användning av Cerberus.

Rengöring av filtersäckarna sker med hjälp av tryckluftspulser i motflöde. För att underlätta rengöringen av filtersäckshuset kan Cerberus utrustas med ett lyftsystem för filtersäckarna, så att de kan rengöras och tvättas utan att de behöver tas bort från filterkammaren. 

Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +421 33 735 3580
sales@kaiser-ee.sk

Service

T +421 33 735 3580
service@kaiser-ee.sk